15 Ocak 2012 Pazar

Dersim 38 Konferansı Sonuç Bildirgesi


Beytüşebbab, Ağrı, Zilan, Şeyh Sait, Hazro vb. gibi daha birçok ayaklanmalarda aynı vahşet Kürt-Müslümanlara karşı da uygulandı. Birilerinin söylediği gibi, Dersim'de Kürtler sadece Alevi oldukları için katledilmediler. Bu konudaki yanlış anlayışlar mahküm edilirken, Dersim 1937/38 Soykırım Konferansı; referans olabilecek tarihsel gerçekliklere vurgu yaparak bilinç saptırılmasına karşı ciddi uyarı anlamında sonuçlara da ulaşmış oldu.Dersim 38 Konferansı Sonuç Bildirgesi

24.11.2010 tarihinde, Almanya'nın Berlin Eyalet Parlamentosunda tarihi bir gün yaşandı. 1937/38 Dersim Katliamını uluslararası yargıya götürme Konferansı, nitelikli katılım ve oldukça net konuşmalarla sonuçlandı. Dersim'de yapılan katliamın, Birleşmiş Milletler “Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Konvensiyonuna” göre SOYKIRIM olarak adlandırılması ve soykırım çerçevesi içinde yargı yolunun açılması için izlenmesi gereken yol haritası karar altına alındı.
Farklı düşünce ve farklı kesimlerden konferans konuşmacılarının birleştiği ortak nokta; Dersimde Kürt-Alevilere uygulanan vahşetin soykırım olduğu, benzeri katliamları yaşayan diğer halkların maruz kaldıkları soykırım süreçlerine de bakarak Dersim'de ki katliamın da aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiği ortak noktasından hareketle; uluslararası yargının kapısını aralamak ve Türk devletinin katliamda mağdur olan Dersimlilerin haklarının iadesi ve tazmini için bir dizi kararlar aldılar.
Türk devleti, sistemli olarak Kürt katliamları yapmaktan kaçınmadı. Kuruluşundan beri otuza yakın Kürt katliamı yapan T.C; Dersimde, Kürt–Alevilere karşı katliam uygularken Kürdistan’ın başka yerlerinde farklı inançtan Kürtlere karşı katliam yapmaktan geri durmadı. Kürtleri; Alevi ve Sunni ya da değişik inançtandır farkı gözetmeksizin katletti. Beytüşebbab, Ağrı, Zilan, Şeyh Sait, Hazro vb. gibi daha birçok ayaklanmalarda aynı vahşet Kürt-Müslümanlara karşı da uygulandı. Birilerinin söylediği gibi, Dersim'de Kürtler sadece Alevi oldukları için katledilmediler. Bu konudaki yanlış anlayışlar mahküm edilirken, Dersim 1937/38 Soykırım Konferansı; referans olabilecek tarihsel gerçekliklere vurgu yaparak bilinç saptırılmasına karşı ciddi uyarı anlamında sonuçlara da ulaşmış oldu.+
Dersim Konferansı, tarihin gerçekliklerini analiz edip canlı tanıkları dinlenmekle bir ilke imza attı. Konferans kararları, katılımcıların oyu ve katılan kitlenin açık desteğiyle kararlaşmaya gitti. Aldığı bir dizi kararla, artık hiç kimse; Dersim ve diğer Kürt direnişlerinde katledilen Kürtlere karşı yapılan katliam ve soykırımları görmezden gelmeyecek, ‘Kürtler avukatsız ve sahipsizdir’ denilmeyecektir. Her karanlığın sonu aydınlık olduğu gibi, Kürtlerin de artık sahibi var. Kendi acısının da, coşkulu gününün de sahibi olduğunu tüm dünyaya ilan etmektedir.
Bu konferansla yetmiş üç yıllık sessizlik ve kimsesizlik aşılarak, Kürde karşı işlenen soykırımın uluslararası mahkemelere taşınması kararı çıktı.
Kürdistan Özgürlük Hareketinin tek yanlı da olsa, silahların susturulması kararı ve Demokratik Özerklik Projesi bağlamında ki sürecin gelişimi, Dersim Konferans Kararlarının hayata geçirilmesi üzerinde yararlı etkileri olacağı kuşkusuzdur. Dersim'de yaşayan Kürtlerin inanç anlamında Alevi oluşu diğer alevi camiasının alınan Konferans kararlarına aktif katılımın önünü açmada ve Alevi inancına mensup olanların hakkını aramada mükemmel tarihsel fırsat sunuyor. Aleviler; alınan tek yanlı silahların susturulması kararını, Türk devletine de dayatıp, barışçıl ortamın ortaklaşılmasını, silahların çift taraflı susturulması için Türk ordusuna baskı yapmalı, eylemliliklerle barışa desteklerini gündemleştirmeli, Dersim Konferans Kararları çerçevesinde hak mücadelesi sürecinde yerini alarak Alevilerin insana bakış açısının olgunluğunu göstermelidirler.
Konferans; bir dizi karar yanında, davanın uluslararası alana taşırılması için  bir hukuk ve tarih komisyonu kurulması kararı aldı.
Berlin Dersim Konferans Kararları:

             1937/38 Dersim katliamı soykırım olarak tanınmalı,
· Devlet, soykırım kurbanlarından ve ardıllarından özür dilemeli,
· Yıllardır Kürdistanda yapılan tüm katliamlarla devletin yüzleşmesi ve özür dilemesi,
· Sürülenler ve onların çocuklarına yardım ederek, isteyenlerin dönüşü sağlanmalı,
· Dönüş yardımı verilmesi,
· Soykırımdan kurtulanlara ve ikinci nesil çocuklarına tazminat ödenmesi,
· Devlet arşivlerinin açılması, belgelerin dokumentasyon merkezleri veya müzelerde toplanması okul kitaplarının yeniden düzenlenmesi,
· Dersim isminin  iade edilmesi,
· Seyid RIZA ve diğer katledilenlerin mezar yerlerinin açıklanması,
· Dersim de ve Avrupa'nın önemli merkezlerinden birinde Katliam Anıtının dikilmesi çalışmasının başlatılması,
· Bu talepler TC tarafından yerine getirilmediği taktirde Uluslararası Mahkemelere gidilmesi,
· Munzura yapılan barajların durdurulması,
· Anadilde eğitim-öğretim hakkının verilmesi,
· Barış sürecinin başlatılması,
· Bu karaların hayata geçirilmesi için hukuk komisyonu gibi gerekli komisyonların oluşturulması

                                                                                             Dersimkonferenz2010@gmx.de
Dersim Gesellschaft für Wiederaufbau e.V
Föderation der Demokratischen Aleviten (FEDA) e.V.  
Rat der Kurden und Kurdische Vereinigungen Berlin-Brandenburg (in Gründung)  
YEK- KOM e.V .
Akademiya Tigris e.V    
Kaynak: www.rojevakurdistan.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder