21 Ocak 2012 Cumartesi

Tarihi Bir Vesika “Zilan Katliamı Belgesi”

On yıllardır inkar edilen Zilan katliamı neticede devletin yarı resmi gazetesi olan Cumhuriyet gazetesi arşivinde itiraf ediliyor. Kürdler her zaman türk devleti tarafından katledildiklerini söylediler ancak, devletin resmi yetkilileri hep inkar ettiler. Zilan serhildanında topluca katledilen 15 bin Kürdün dramını
Cumhuriyet gazetesinin arşivinden alan ülkücüler bu katliamı medarı iftihar sayarak yayınlıyorlar. İşte belgeler!!!


KEMALİST REJİMİN KÜRTLERE BAKIŞI

Kemalist rejimin kürtlere bakış açısı, biz Türkçülerin bugünkü bakış açısıyla aynı doğrultudaydı.
1930 Ağrı isyanını çıkaran kürtler, dönemin yarıresmi gazetesi Cumhuriyet tarafından şöyle tasvir ediliyor:
“Bunların alelade hayvanlar gibi basit sevki tabiilerle işleyen his ve dimağlarının tezahürleri, ne kadar kaba hatta abdalca düşündüklerini gösteriyor… Çiğ eti biraz bulgurla karıştırıp öylece yiyen bu adamların Afrika vahşilerinden ve Yamyamlardan hiç farkı yoktur.”
(“Temizlik Başladı: Zeylan Deresindekiler Tamamen İmha Edildi”, Cumhuriyet, 13 Temmuz 1930, s. 4)
***
16 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ağrı Dağı Harekatı Bu Hafta Başlıyor” başlığı altında şöyle yazıyor:
“Ağrı Dağı tepelerinde kovuklara iltica eden 1500 kadar şaki kalmıştır. Tayyarelerimiz şakiler üzerine çok şiddetli bombardıman ediyorlar. Ağrı dağı daimi olarak infilak ve ateş içinde inlemektedir. Türkün demir kartalları asilerin hesabını temizlemektedir. Eşkıyaya iltica eden köyler tamamen yakılmaktadır. Zilan harekatında imha edilenlerin sayısı 15.000 kadardır. Zilan Deresi ağzına kadar ceset dolmuştur… Bu hafta içinde Ağrı Dağı tenkil harekatına başlanacaktır. Kumandan Salih Paşa bizzat Ağrı’da tarama harekatına başlayacaktır. Bundan kurtulma imkanı tasavvur edilemez.”
(“Ağrı Dağı Harekatı Bu Hafta Başlıyor”, Cumhuriyet, 16 Temmuz 1930)
***
Gazeteci Yusuf Mazhar, isyan bölgesini gezdikten sonra kaleme aldığı “Ararat Eteklerinde” başlıklı yazı dizisinde kürtleri şöyle tasvir ediyor:
“Bunlar – tarihin şehadeti ile sabittir ki – Amerika’nın kırmızı derililerinden fazla kabiliyetli oldukları halde ziyadesiyle hunhar ve gaddardırlar… Dessas ve bediî hislerden, medeni temayüllerden tamamiyle mahrumdurlar. Bunlar asırlardan beri ırkımızın başına bela kesilmiştirler.
….. Rusların idaresi altında – bir kısım insani ve medeni haklardan mahrum tutularak – dağlardan aşağı inmelerine müsaade olunmayan bu mahlukat hakikaten medeni haklardan istifadeye şayan değildir. …..=Siyasî ve medenî teşkilata istinad eden buradaki Türk köylüleri, hükümet ve idare nüfuzunun za’fa uğraması üzerine başkaldıran vahşi Kürt aşiretlerinin önünden ya kaçmışlar, yahut Kürtleşmişler de yalnız köylerinin isimlerini bırakmışlar.”
(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 18 Ağustos 1930, s. 3)
***
“Bunlar (Kürtler) ayrıkotu gibi sardıkları toprakta intişar eder fakat bastıkları yere zarar verir mahluklardır. Birçok yerlere hastalık sirayet eder gibi sonradan yerleşmiş ve asli ahalisini –aşiret teşkilatındaki kuvvet sayesinde – körletmişlerdir.”
(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 19 Ağustos 1930, s. 3)
***
“Bu Kürtler zahireyi değirmende öğütmeyi bilmezler. … Bunlarda istiklal ve hürriyet hisleri temelinden mefkut ve ruhları izzeti nefisten mütecerrittir. Bana bu sözleri söyleyen Kürt delikanlısı buralar Rusların işgaline uğrayınca hicret ederek on dört yaşından on dokuz yaşına kadar Gazi Ayıntap’ta yaşamış olduğu cihetle biraz insanı andırıyordu. Yoksa bunlar meramlarını, maksatlarını en basit mantikî kıyaslarla yahut en adi misallerle ifadeye kadir değildirler.
Bu Kürt kitlesindeki karanlık ruhu, kaba hissiyatı, hunhar temayülatı kırmak mümkün olmadığına kaniim. Bunu uzun bir tekamülden beklemek bunların zaman zaman böyle isyanlar çıkararak yahut memlekette asayişi bozarak veyahut hırsızlık ederek hükümetin daima meşgul olmasına halkın mütemadiyen mutarrız olmasına sebep olur.”
(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1930, s. 3)
http://www.nihalatsiz.com/anasayfa.htm

www.kovabir.com dan alınmıştır

1 yorum:

  1. adam doğru söylemiş aq nasıl ki biz türklere barbar deniyo avrupa tarafından türkler de sizlere eşkiya sürüsü insana bile benzemiyo falan gibisinden şeyler söylemiş. tamam hoş diil ama her ikisinin de gerçeklik payı var. özeleştiri yapmak yerine faşist tc dövlöt bize sahip çıkmiyir falan demeyin boşuna.

    YanıtlaSil